می نی بوس شارژی - نفر بر برقی 14 نفره

می نی بوس شارژی -BPD14
نفر بر برقی 14 نفره - BPD14
نفر بر برقی 14 نفره BPD14
  • جدول فنی
اجزاء اصلی
کنترلرDC72V400A
موتورDC72V 5KW
باطری72V/25A
ابعاد لاستیک70R13/165
مشخصات فنی
تعداد سرنشين۱۴ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ۶۰ کیلومتر
فضای مورد نياز جهت عقبگرد۶٫۵ متر
حداکثر شيب قابل گذر۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت h/km ۲۰(۶٫۵ متر
وزن خودرو۱۳۷۰ کیلوگرم