سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید
ارتباط مستقیم در واتساپ
تماس مستقیم

ماشین برقی11 نفره

ماشین برقی11 نفره - نفربر 4 نفره BPC4
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - 11 نفره صندلی رو به جلو دورباز
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - خودروی آتشنشانی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - اسکوتر برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - اسکوتر برقی 1 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفربر برقی 6 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - ماشین پاترول برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفر بر برقی 14 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفر بر برقی 23 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفر بر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفر بر برقی 2 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - ماشین پاترول برقی 4 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - آمبولانس برقی BPA8
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - آمبولانس برقی با 2 صندلی
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - وانت برقی BPU-8
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - وانت برقی ساده با ظرفیت 1000 کیلوگرم
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - مینی بوس 14 نفره دور بسته
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - مینی بوس 11 نفره دور بسته صندلی جلو
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفربر برقی 14 نفره (یک صندلی رو به عقب) دورباز
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفربر برقی 8 نفره
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفربر 4 نفره BPCL
اطلاعات کامل فنی

ماشین برقی11 نفره - نفربر برقی 4 نفره (2 صندلی رو به عقب)
اطلاعات کامل فنی