سلام برای ارتباط با ما کلیک کنید
ارتباط مستقیم در واتساپ
تماس مستقیم

خودروهای هیبریدی - نفربر برقی 14 نفره (یک صندلی رو به عقب) دورباز EG6158K

خودروهای هیبریدی -BP14C
نفربر برقی 14 نفره (یک صندلی رو به عقب) دورباز - BP14C
نفربر برقی 14 نفره (یک صندلی رو به عقب) دورباز
BP14C
  • جدول فنی