نفربر برقی 6 نفره

BPL6
نفربر برقی 6 نفره - BPL6
نفربر برقی 6 نفره BPL6
  • جدول فنی
اجزاء اصلی
کنترلرکورتيس آمريکا
موتور48V4KW
باطری8V x 6
ابعاد لاستیک18x 8.50-8, 4-ply
مشخصات فنی
تعداد سرنشين۶ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژ۷۰ کیلومتر
فضای مورد نياز جهت عقبگرد۶ متر
حداکثر شيب قابل گذر۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت h/km ۲۰(۶ متر
وزن خودرو۷۰۰ کیلوگرم