اسکوتر برقی 2 نفره

BP800
اسکوتر برقی 2 نفره - BP800
اسکوتر برقی 2 نفره BP800
  • جدول فنی
اجزاء اصلی
کنترلرPG, 24V120A
موتور24V800W
باطری12V 45Ah x 4
مشخصات فنی
تعداد سرنشين۲ نفر
حداکثر مسافت طی شده با یک بار شارژتا ۵۰ کیلومتر
فضای مورد نياز جهت عقبگرد۴ متر
حداکثر شيب قابل گذر۲۰ درجه
حداکثر حرکت پس از ترمز کردن (با حدود سرعت h/km ۲۰(۴ متر
وزن خودرو۱۹۷ کیلوگرم
حدود زمان مورد نياز براي شارژ باطریساعت ۱۰ تا ۸ 170kg